• ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

SAVEZ
DRAMSKIH
UMETNIKA
VOJVODINE

Ibro Sakić

 
Masterirao je Primenjeno pozorište na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.Takođe,
stekao je i zvanje master profesora jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Stalno je zaposlen u novosadskom Teatru mladih Mišolovka čiji je i osnivač na poziciji dramskog
I pozorišnog pedagoga. Već više od deset godina u kontinuitetu vodi tri pozorišne radionice sa
decom i mladima koje imaju za cilj lični razvoj učesnika uz pomoć metoda iz korpusa
primenjenog pozorišta. 
Radio je sa različitim socijalnim kategorijama: osobe sa fizičkim i mentalnim hendikepom, deca
bez roditeljskog staranja, deca sa i bez hendikepa, zaposleni u kompanijama (tim-bilding) i dr.
Takođe, bio je angažovan na nekoliko projekata kao dramski pedagog i kreativni mentor za rad
sa decom, mladima i odraslima u nekim od vodećih institucija kulture kao što su Galerija Matice
srpske, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Pozorište mladih, Arhiv Vojvodine i bio saradnik na
projektima Međunarodnog centra književnosti za decu "Zmajeve dečje igre" i Sterijino pozorje.

Savez dramskih umetnika Vojvodine