• ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

SAVEZ
DRAMSKIH
UMETNIKA
VOJVODINE

Mihajlo Imre Elek

Rođen je 29. februara 1984. godine u Novom Sadu, mada ga je posao i život vezao za Suboticu, pa je smatra za svoj grad.

2003. je upisao glumu na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu, u klasi Hernjak Đerđa.

2006. ga je potražio direktor Urban Andraš i septembra iste godine je postao član Pozorišta "Kosztolányi Dezső", u kome se i dan danas nalazi njegovo srce i duša.

Savez dramskih umetnika Vojvodine