• ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

SAVEZ
DRAMSKIH
UMETNIKA
VOJVODINE

Marina Sremac

kostimograf iz Snp

Obrazovanje
2001/ Univerzitet umetnosti u Beogradu, Postdiplomske interdisciplinarne studije,

odsek za scenski dizajn
1991-97/ Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna, odsek kostimografija, Beograd
1987-90/ Srednja tekstilna skola, Odžak

Profesionalni rad
Od novembra 1997. zaposlena u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu na mestu

kostimografa

Kao kostimograf i scenograf radila u mnogim pozorištima u zemlji (Narodno pozorište

Sombor, Narodno pozorište Subotica, Kikinda, Vršac, Narodno pozorište Toša

Jovanović Zrenjanin, Pozorište mladih Novi Sad, Novosadsko pozorište Ujvideki

Szinhaz, Atelje 212 Beograd, kao i Persephone Theatre, Saskatoon, Kanada) i

ostavarila saradnju sa Žankom Tomićem, Filipom Markovinovićem, Kokanom

Mladenovićem, Tomijem Janežićem, Ksenijom Krnajski, Milošem Pušićem, Dušanom

Petrovićem, Đurđom Tešić, Slađanom Kilibardom, Tibor Fehergyhazi, Srđanom

Radakovićem, Markom Kaćanskim ....
Trenutno angažovana kao kostimograf u predstavi Sve o mojoj majci u pozorištu

Vigszinhaz u Budimpešti, režija Zoltan Kamondi
Učestvovala na nekoliko domaćih i međunarodnih izložbi.

Nagrade i priznanja
- Sterijina nagrada za kostimografiju u predstavi Nahod Simeon, Milena Marković,

režija Tomi Janežić, Srpsko narodno pozorište
- Nagrada za najbolje kostime na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu za

predstavu Ja ili neko drugi, Maja Pelević, režija Kokan Mladenović, Srpsko narodno

pozorište
- Nagrada za najbolje kostime na Susretu profesionalnih pozorišta Vojvodine za

predstavu Galeb, A P Čehov, režija Žanko Tomić, Srpsko narodno pozorište
- Priznanje Srpskog narodnog pozorišta za kostime u baletskoj predstavi Pipi duga

čarapa, koreografija Iko Otrin, Srpsko narodno pozorište

Članstva u udruženjima
Od 2000 god član Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Vojvodine

Savez dramskih umetnika Vojvodine