• ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

SAVEZ
DRAMSKIH
UMETNIKA
VOJVODINE

Samostalni umetnici

Kandidati koji žele da steknu status samostalnog umetnika potrebno je da kancelariji SDUV dostave sledeću dokumentaciju:

 

 • * Fotokopiju lične karte ili izvod (ukoliko je čipovana LK)

 

 • * Potvrda o prebivalištu iz SUP-a

 

 • * Uverenje iz PIO fonda o upisanom radnom stažu

 

 • * Fotokopija diplome i drugih uverenja o adekvatnom obrazovanju

 

 • * Opširna profesionalna biografija

 

 • * Dokaz o umetničkoj ativnosti, sa naglaskom na prethodne 4 godine ( ugovori, potvrde, fotografije, plakati ), odnosno dokazi o ispunjavanju kriterijuma utvrđenih PRAVILNIKOM

 

 • * Potpisanu IZJAVU da kandidat nije osiguran po drugom osnovu

 

 • * Prijava za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike Obrazac PPD-Su

 

 • * Detaljnije o potrebnoj dokumentaciji možete pročitati u PRAVILNIKU.

 

 

 

 


Konkurs za sticanje statusa samostalnog umetnika je stalno otvoren.

Savez dramskih umetnika Vojvodine