• ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

SAVEZ
DRAMSKIH
UMETNIKA
VOJVODINE

Predlozi za davanje naziva ulicama, trgovima i drugim delovima Grada

 
Poštovane kolege,
Stigao je dopis Skupštine grada Novog Sada, u kom nas obaveštavaju da se na teritoriji grada radi ažuriranje adresa. Ulice koje još nisu dobile naziv, a ima ih oko 100, sada će biti imenovane.
Zamoljeni smo da pošaljemo svoje predloge za nazive ulica.
Propozicije su  sledeće. Predlažu se znamenite ličnosti, događaji, spomenici i pojmovi iz oblasti kulture Grada Novog Sada, AP Vojvodine, Rep.Srbije, kao i univerzalnog kulturnog nasleđa.

-         Moguće je predložiti pojam ili ličnost isključivo iz oblasti umetnosti, nauke, kulture

-         Taj pojam ili ličnost mogu biti od lokalnog, nacionalnog ili univerzalnog značaja

-         Moguće je predložiti samo ličnosti koje više nisu žive

-         Obrazloženje predloga se sastoji samo iz kratke biografije ili opisa određenog pojma koji se predlaže

-         Ne predlažu se lokaliteti kojima se daje naziv, već samo sam naziv, koji Komisija onda dodeljuje nekom lokalitetu

 
Molim vas, pošaljite svoje predloge. Trebalo da bude dodata i biografija ličnosti, prikaz ili objašnjenje događaja...
 

Savez dramskih umetnika Vojvodine